کاربران

بخاطر بسپار

آخرین کلیپ های اضافه شده

اضافه شد:
  بازیگر عنوان کلیپ اضافه شد
گل آرش برهانی (1-0) -لیگ برتر 92-93 -  دور برگشت - هفته 29آرش برهانیگل آرش برهانی (1-0) -لیگ برتر 92-93 - دور برگشت - هفته 295 سال, 3 ماه قبل
گل محمد قاضی به الجزیره امارات (1-0) - مرحله گروهی - لیگ قهرمانان آسیا 2014- دور برگشتمحمد قاضیگل محمد قاضی به الجزیره امارات (1-0) - مرحله گروهی - لیگ قهرمانان آسیا 2014- دور برگشت5 سال, 3 ماه قبل
گل آندرانیک تیموریان به فولاد (2-0) | هفته چهاردهم لیگ برتر 92-93آندرانیک تیموریانگل آندرانیک تیموریان به فولاد (2-0) | هفته چهاردهم لیگ برتر 92-935 سال, 8 ماه قبل
گل جواد نکونام به فولاد (1-0) | هفته چهاردهم لیگ برتر 92-93جواد نکونامگل جواد نکونام به فولاد (1-0) | هفته چهاردهم لیگ برتر 92-935 سال, 8 ماه قبل
گل آندرانیک تیموریان به بوریرام تایلند (2-1) - مرحله یک چهارم - لیگ قهرمانان آسیا 2013- دور برگآندرانیک تیموریانگل آندرانیک تیموریان به بوریرام تایلند (2-1) - مرحله یک چهارم - لیگ قهرمانان آسیا 2013- دور برگ5 سال, 10 ماه قبل
گل حنیف عمران زاده به بوریرام تایلند (1-1) - مرحله یک چهارم - لیگ قهرمانان آسیا 2013- دور برگشتحنیف عمران زادهگل حنیف عمران زاده به بوریرام تایلند (1-1) - مرحله یک چهارم - لیگ قهرمانان آسیا 2013- دور برگشت5 سال, 10 ماه قبل
گل جواد نکونام به راه آهن (3-1) | هفته ششم لیگ برتر 92-93جواد نکونامگل جواد نکونام به راه آهن (3-1) | هفته ششم لیگ برتر 92-935 سال, 10 ماه قبل
گل جی لوید ساموئل به راه آهن (2-1) | هفته ششم لیگ برتر 92-93جی لوید ساموئلگل جی لوید ساموئل به راه آهن (2-1) | هفته ششم لیگ برتر 92-935 سال, 10 ماه قبل
گل محمد قاضی به راه آهن (1-0) | هفته ششم لیگ برتر 92-93محمد قاضیگل محمد قاضی به راه آهن (1-0) | هفته ششم لیگ برتر 92-935 سال, 10 ماه قبل
گل خسرو حیدری به بوریرام تایلند (1-0) - مرحله یک چهارم - لیگ قهرمانان آسیا 2013- دور رفتخسرو حیدریگل خسرو حیدری به بوریرام تایلند (1-0) - مرحله یک چهارم - لیگ قهرمانان آسیا 2013- دور رفت5 سال, 11 ماه قبل
لگد زدن مهدی رحمتی به حنیف عمران زادهسید مهدی رحمتیلگد زدن مهدی رحمتی به حنیف عمران زاده5 سال, 11 ماه قبل
بوسیدن پژمان منتظری توسط سید مهدی رحمتیسید مهدی رحمتیبوسیدن پژمان منتظری توسط سید مهدی رحمتی5 سال, 11 ماه قبل
هفته 5 - لیگ برتر 92/93- مهار تک به تک محمد رضا مهدوی توسط سید مهدی رحمتیسید مهدی رحمتیهفته 5 - لیگ برتر 92/93- مهار تک به تک محمد رضا مهدوی توسط سید مهدی رحمتی5 سال, 11 ماه قبل
هفته 5 - لیگ برتر 92/93- گل فرهاد مجیدی به داماش (1-2)فرهاد مجیدیهفته 5 - لیگ برتر 92/93- گل فرهاد مجیدی به داماش (1-2)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 5 - لیگ برتر 92/93- گل سیاوش اکبر پور به داماش (1-1)سیاوش اکبر پورهفته 5 - لیگ برتر 92/93- گل سیاوش اکبر پور به داماش (1-1)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 3 - لیگ برتر 92/93- خلاصه بازی استقلال و سپاهان (4-2)خلاصه بازیهفته 3 - لیگ برتر 92/93- خلاصه بازی استقلال و سپاهان (4-2)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 4 - لیگ برتر 92/93- خلاصه بازی استقلال و صبای قم (1-0)خلاصه بازیهفته 4 - لیگ برتر 92/93- خلاصه بازی استقلال و صبای قم (1-0)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 4 - لیگ برتر 92/93- مهار مهار توپ بسیار زیبا توسط سید مهدی رحمتیسید مهدی رحمتیهفته 4 - لیگ برتر 92/93- مهار مهار توپ بسیار زیبا توسط سید مهدی رحمتی5 سال, 11 ماه قبل
هفته 4 - لیگ برتر 92/93- مهار پنالتی رضا عنایتی توسط سید مهدی رحمتیسید مهدی رحمتیهفته 4 - لیگ برتر 92/93- مهار پنالتی رضا عنایتی توسط سید مهدی رحمتی5 سال, 11 ماه قبل
هفته 4 - لیگ برتر 92/93- گل محمد قاضی به صبای قم (1-0)محمد قاضیهفته 4 - لیگ برتر 92/93- گل محمد قاضی به صبای قم (1-0)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 3 - لیگ برتر 92/93- مهار پنالتی مهرزاد معدنچی توسط سید مهدی رحمتیسید مهدی رحمتیهفته 3 - لیگ برتر 92/93- مهار پنالتی مهرزاد معدنچی توسط سید مهدی رحمتی5 سال, 11 ماه قبل
هفته 3 - لیگ برتر 92/93- گل محمد قاضی به فجر (1-2)محمد قاضیهفته 3 - لیگ برتر 92/93- گل محمد قاضی به فجر (1-2)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 3 - لیگ برتر 92/93- گل حنیف عمران زاده به فجر (2-3)حنیف عمران زادههفته 3 - لیگ برتر 92/93- گل حنیف عمران زاده به فجر (2-3)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 3 - لیگ برتر 92/93- گل فرهاد مجیدی به فجر (2-4)فرهاد مجیدیهفته 3 - لیگ برتر 92/93- گل فرهاد مجیدی به فجر (2-4)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 3 - لیگ برتر 92/93- گل جواد نکونام به فجر (1-2)جواد نکونامهفته 3 - لیگ برتر 92/93- گل جواد نکونام به فجر (1-2)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 2 - لیگ برتر 92/93- خلاصه بازی استقلال و سپاهان (1-2)خلاصه بازیهفته 2 - لیگ برتر 92/93- خلاصه بازی استقلال و سپاهان (1-2)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 2 - لیگ برتر 92/93- گل امیر حسین صادقی به سپاهان (1-2)امیر حسین صادقیهفته 2 - لیگ برتر 92/93- گل امیر حسین صادقی به سپاهان (1-2)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 1 - لیگ برتر 92/93- خلاصه بازی گسترش فولاد و استقلال (1-2)خلاصه بازیهفته 1 - لیگ برتر 92/93- خلاصه بازی گسترش فولاد و استقلال (1-2)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 1 - لیگ برتر 92/93- گل فرهاد مجیدی به گسترش فولاد (2-1)فرهاد مجیدیهفته 1 - لیگ برتر 92/93- گل فرهاد مجیدی به گسترش فولاد (2-1)5 سال, 11 ماه قبل
هفته 1 - لیگ برتر 92/93- گل آرش برهانی به گسترش فولاد (1-1)آرش برهانیهفته 1 - لیگ برتر 92/93- گل آرش برهانی به گسترش فولاد (1-1)5 سال, 11 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013-مرحله 1.8 - بازی برگشت - خلاصه بازی استقلال و الشباب امارات (0-0)خلاصه بازیلیگ قهرمانان 2013-مرحله 1.8 - بازی برگشت - خلاصه بازی استقلال و الشباب امارات (0-0)6 سال, 1 ماه قبل
جشن قهرمانی استقلال از نگاه دوربین ویسنته آرزهجشن قهرمانیجشن قهرمانی استقلال از نگاه دوربین ویسنته آرزه6 سال, 2 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013-مرحله 1.8 - بازی رفت - خلاصه بازی استقلال و الشباب امارات (4-2)خلاصه بازیلیگ قهرمانان 2013-مرحله 1.8 - بازی رفت - خلاصه بازی استقلال و الشباب امارات (4-2)6 سال, 2 ماه قبل
مرحله 1.8 - لیگ قهرمانان 2013- بازی رفت - گل خسرو حیدری مقابل الشباب امارات (4-2)خسرو حیدریمرحله 1.8 - لیگ قهرمانان 2013- بازی رفت - گل خسرو حیدری مقابل الشباب امارات (4-2)6 سال, 2 ماه قبل
مرحله 1.8 - لیگ قهرمانان 2013- بازی رفت - گل فرهاد مجیدی مقابل الشباب امارات (3-1)فرهاد مجیدیمرحله 1.8 - لیگ قهرمانان 2013- بازی رفت - گل فرهاد مجیدی مقابل الشباب امارات (3-1)6 سال, 2 ماه قبل
مرحله 1.8 - لیگ قهرمانان 2013- بازی رفت - گل جواد نکونام مقابل الشباب امارات (2-1)جواد نکوناممرحله 1.8 - لیگ قهرمانان 2013- بازی رفت - گل جواد نکونام مقابل الشباب امارات (2-1)6 سال, 2 ماه قبل
مرحله 1.8 - لیگ قهرمانان 2013- بازی رفت - گل ساموئل مقابل الشباب امارات (1-1)جی لوید ساموئلمرحله 1.8 - لیگ قهرمانان 2013- بازی رفت - گل ساموئل مقابل الشباب امارات (1-1)6 سال, 2 ماه قبل
مراسم قهرمانی استقلالاستقلالمراسم قهرمانی استقلال6 سال, 2 ماه قبل
هفته 34 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و داماش گیلان (1-2)خلاصه بازیهفته 34 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و داماش گیلان (1-2)6 سال, 2 ماه قبل
هفته 34 - لیگ برتر 91/92- گل حسن شجاری به داماش گیلان (1-0)حسن اشجاریهفته 34 - لیگ برتر 91/92- گل حسن شجاری به داماش گیلان (1-0)6 سال, 2 ماه قبل
هفته 33 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی فولاد خوزستان و استقلال (0-0)خلاصه بازیهفته 33 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی فولاد خوزستان و استقلال (0-0)6 سال, 2 ماه قبل
هفته 33 - لیگ برتر 91/92- واکنش های سید مهدی رحمتی برابر فولاد خوزستانسید مهدی رحمتیهفته 33 - لیگ برتر 91/92- واکنش های سید مهدی رحمتی برابر فولاد خوزستان6 سال, 2 ماه قبل
خوشحالی قهرمانی استقلال بعد از سوت پایان بازی(استقلال - فولاد)استقلالخوشحالی قهرمانی استقلال بعد از سوت پایان بازی(استقلال - فولاد)6 سال, 2 ماه قبل
هفته 33 - لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به فولاد خوزستان (0-1)جواد نکونامهفته 33 - لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به فولاد خوزستان (0-1)6 سال, 2 ماه قبل
صحبت های حنیف عمران زاده در برنامه باشگاه بخش 4حنیف عمران زادهصحبت های حنیف عمران زاده در برنامه باشگاه بخش 46 سال, 2 ماه قبل
صحبت های حنیف عمران زاده در برنامه باشگاه بخش 3حنیف عمران زادهصحبت های حنیف عمران زاده در برنامه باشگاه بخش 36 سال, 2 ماه قبل
صحبت های حنیف عمران زاده در برنامه باشگاه بخش 1حنیف عمران زادهصحبت های حنیف عمران زاده در برنامه باشگاه بخش 16 سال, 2 ماه قبل
صحبت های حنیف عمران زاده در برنامه باشگاه بخش 2حنیف عمران زادهصحبت های حنیف عمران زاده در برنامه باشگاه بخش 26 سال, 2 ماه قبل
صحنه مصدومیت مهدی رحمتی در بازی استقلال و العینسید مهدی رحمتیصحنه مصدومیت مهدی رحمتی در بازی استقلال و العین6 سال, 2 ماه قبل
درگیری حنیف عمران زاده و و بازیکن العینحنیف عمران زادهدرگیری حنیف عمران زاده و و بازیکن العین6 سال, 2 ماه قبل