کاربران

بخاطر بسپار

آخرین کلیپ های اضافه شده

اضافه شد:
  بازیگر عنوان کلیپ اضافه شد
گل یرکوویچ به مس سرچشمه دور برگشت لیگ 90-91یرکوویچگل یرکوویچ به مس سرچشمه دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل فریدون زندی به مس سرچشمه دور برگشت لیگ 90-91فریدون زندیگل فریدون زندی به مس سرچشمه دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
خلاصه بازی استقلال و سایپا دور برگشت 90-91استقلالخلاصه بازی استقلال و سایپا دور برگشت 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل یرکوویچ به داماش دور برگشت لیگ 90-91یرکوویچگل یرکوویچ به داماش دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل محسن یوسفی به ملوان دور برگشت لیگ 90-91محسن یوسفیگل محسن یوسفی به ملوان دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل محسن یوسفی به ذوب آهن دور برگشت لیگ 90-91محسن یوسفیگل محسن یوسفی به ذوب آهن دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل مجتبی جباری (1-0) به تراکتو دور برگشت لیگ 90-91مجتبی جباریگل مجتبی جباری (1-0) به تراکتو دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل مجتبی جباری (2-0) به تراکتو دور برگشت لیگ 90-91مجتبی جباریگل مجتبی جباری (2-0) به تراکتو دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل مجتبی جباری (1-0) به شاهین دور رفت لیگ 90-91مجتبی جباریگل مجتبی جباری (1-0) به شاهین دور رفت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل مجتبی جباری (3-0) به شاهین دور رفت لیگ 90-91مجتبی جباریگل مجتبی جباری (3-0) به شاهین دور رفت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل جواد شیرزاد به سپاهان دور برگشت لیگ 90-91جواد شیرزادگل جواد شیرزاد به سپاهان دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل مجتبی جباری (2-0) به شاهین دور رفت لیگ 90-91مجتبی جباریگل مجتبی جباری (2-0) به شاهین دور رفت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل آرش برهانی به صبای قم دور رفت لیگ 90-91آرش برهانیگل آرش برهانی به صبای قم دور رفت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل حنیف عمران زاده به نفت تهران دور رفت 90-91حنیف عمران زادهگل حنیف عمران زاده به نفت تهران دور رفت 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل میلاد میداوودی به مس سرچشمه دور رفت لیگ 90-91میلاد میداوودیگل میلاد میداوودی به مس سرچشمه دور رفت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل آندرانیک تیموریان به نفت تهران دور رفت 90-91آندرانیک تیموریانگل آندرانیک تیموریان به نفت تهران دور رفت 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل جی لوید ساموئل به راه آهن دور برگشت لیگ 90-91ساموئلگل جی لوید ساموئل به راه آهن دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
خلاصه بازی استقلال و پرسپولیس دور برگشت 90-91استقلالخلاصه بازی استقلال و پرسپولیس دور برگشت 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل آرش برهانی (2-0) به فولاد دور برگشت لیگ 90-91آرش برهانیگل آرش برهانی (2-0) به فولاد دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
خلاصه بازی استقلال و داماش دور برگشت 90-91استقلالخلاصه بازی استقلال و داماش دور برگشت 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل مجتبی جباری به فجر سپاسی دور رفت 90-91مجتبی جباریگل مجتبی جباری به فجر سپاسی دور رفت 90-916 سال, 1 ماه قبل
گل آرش برهانی (1-0) به فولاد دور برگشت لیگ 90-91آرش برهانیگل آرش برهانی (1-0) به فولاد دور برگشت لیگ 90-916 سال, 1 ماه قبل
خلاصه بازی استقلال و مس با گل های مجیدی و شریفات دور رفت 90-91فرهاد محیدی,اسمائیل شریفاتخلاصه بازی استقلال و مس با گل های مجیدی و شریفات دور رفت 90-916 سال, 1 ماه قبل
خلاصه بازی استقلال و فجر شهید سپاسی با گل های مجیدی و ولید علیفرهاد محیدی,ولید علیخلاصه بازی استقلال و فجر شهید سپاسی با گل های مجیدی و ولید علی6 سال, 1 ماه قبل
گل سیروس دین محمدی به ذوب آهنسیروس دین محمدیگل سیروس دین محمدی به ذوب آهن6 سال, 1 ماه قبل
گل سیروس دین محمدی به پاسسیروس دین محمدیگل سیروس دین محمدی به پاس6 سال, 1 ماه قبل
گل سیروس دین محمدی به سپاهانسیروس دین محمدیگل سیروس دین محمدی به سپاهان6 سال, 1 ماه قبل
گل سیروس دین محمدی به سایپاسیروس دین محمدیگل سیروس دین محمدی به سایپا6 سال, 1 ماه قبل
گل سیروس دین محمدی به پیکانگل سیروس دین محمدی به پیکانگل سیروس دین محمدی به پیکان6 سال, 1 ماه قبل
گل سیروس دین محمدی به برق شیرازسیروس دین محمدیگل سیروس دین محمدی به برق شیراز6 سال, 1 ماه قبل
گل گوران یرکویج به الریان قطرگوران یرکویچگل گوران یرکویج به الریان قطر6 سال, 1 ماه قبل
گل های بازی استقلال و نسف قارشییرکوویچگل های بازی استقلال و نسف قارشی6 سال, 1 ماه قبل
گل فرهاد مجیدی به داماش گیلانفرهاد مجیدیگل فرهاد مجیدی به داماش گیلان6 سال, 1 ماه قبل