کاربران

بخاطر بسپار

آخرین کلیپ های اضافه شده

اضافه شد:
  بازیگر عنوان کلیپ اضافه شد
صحبت کردن جواد نکونام و مهدی رحمتی در بازی استقلال العینمهدی رحمتی و جواد نکونامصحبت کردن جواد نکونام و مهدی رحمتی در بازی استقلال العین5 سال, 2 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 6 - واکنش های سید مهدی رحمتی برابر العین اماراتسید مهدی رحمتیلیگ قهرمانان 2013- راند 6 - واکنش های سید مهدی رحمتی برابر العین امارات5 سال, 2 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 6 - خلاصه بازی العین امارات و استقلالخلاصه بازیلیگ قهرمانان 2013- راند 6 - خلاصه بازی العین امارات و استقلال5 سال, 2 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 6 - گل جواد نکونام به العین امارات (1-0)جواد نکوناملیگ قهرمانان 2013- راند 6 - گل جواد نکونام به العین امارات (1-0)5 سال, 2 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 5 - خلاصه بازی استقلال و الریان قطرخلاصه بازیلیگ قهرمانان 2013- راند 5 - خلاصه بازی استقلال و الریان قطر5 سال, 2 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 5 - گل آرش برهانی به الریان قطر (3-0)آرش برهانیلیگ قهرمانان 2013- راند 5 - گل آرش برهانی به الریان قطر (3-0)5 سال, 2 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 5 - گل هاشم بیک زاده به الریان قطر (2-0)هاشم بیک زادهلیگ قهرمانان 2013- راند 5 - گل هاشم بیک زاده به الریان قطر (2-0)5 سال, 2 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 5 - گل فرهاد مجیدی به الریان قطر (1-0)فرهاد مجیدیلیگ قهرمانان 2013- راند 5 - گل فرهاد مجیدی به الریان قطر (1-0)5 سال, 2 ماه قبل
هفته 32 - لیگ برتر 91/92- خلاصه نیمه دوم بازی استقلال و سپاهان اصفهان (1-1)خلاصه بازیهفته 32 - لیگ برتر 91/92- خلاصه نیمه دوم بازی استقلال و سپاهان اصفهان (1-1)5 سال, 3 ماه قبل
هفته 32 - لیگ برتر 91/92- خلاصه نیمه اول بازی استقلال و سپاهان اصفهان (1-1)خلاصه بازیهفته 32 - لیگ برتر 91/92- خلاصه نیمه اول بازی استقلال و سپاهان اصفهان (1-1)5 سال, 3 ماه قبل
هفته 32 - لیگ برتر 91/92- گل به خودی ایران نژاد به سپاهان اصفهان (1-1)گل به خودیهفته 32 - لیگ برتر 91/92- گل به خودی ایران نژاد به سپاهان اصفهان (1-1)5 سال, 3 ماه قبل
هفته 31 - لیگ برتر 91/92- گل وینسنته آرزه به گهر دورود (2-0)وینسنته آرزههفته 31 - لیگ برتر 91/92- گل وینسنته آرزه به گهر دورود (2-0)5 سال, 3 ماه قبل
هفته 31 - لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به گهر دورود (1-0)جواد نکونامهفته 31 - لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به گهر دورود (1-0)5 سال, 3 ماه قبل
هفته 31 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و گهر دورود (2-0)خلاصه بازیهفته 31 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و گهر دورود (2-0)5 سال, 3 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 4 - خلاصه بازی استقلال و الهلال عربستان (0-1)خلاصه بازیلیگ قهرمانان 2013- راند 4 - خلاصه بازی استقلال و الهلال عربستان (0-1)5 سال, 3 ماه قبل
مرحله نیمه نهایی - جام حذفی 91/92- خلاصه بازی استقلال و سپاهانخلاصه بازیمرحله نیمه نهایی - جام حذفی 91/92- خلاصه بازی استقلال و سپاهان5 سال, 3 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 3 - گلچین واکنش های مهدی رحمتی مقابل الهلال عربستانسید مهدی رحمتیلیگ قهرمانان 2013- راند 3 - گلچین واکنش های مهدی رحمتی مقابل الهلال عربستان5 سال, 3 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 3 - خلاصه بازی الهلال عربستان و استقلال (1-2)خلاصه بازیلیگ قهرمانان 2013- راند 3 - خلاصه بازی الهلال عربستان و استقلال (1-2)5 سال, 3 ماه قبل
مرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- گل پژمان منتظری به الهلال عربستان (1-1)پژمان منتظریمرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- گل پژمان منتظری به الهلال عربستان (1-1)5 سال, 3 ماه قبل
مرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- گل آرش برهانی به الهلال عربستان (2-1)آرش برهانیمرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- گل آرش برهانی به الهلال عربستان (2-1)5 سال, 3 ماه قبل
هفته 30 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی نفت تهران و استقلال (1-1)خلاصه بازیهفته 30 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی نفت تهران و استقلال (1-1)5 سال, 3 ماه قبل
هفته 29 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و تراکتور (1-0)خلاصه بازیهفته 29 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و تراکتور (1-0)5 سال, 3 ماه قبل
هفته 28 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی صبای قم و استقلال (1-1)خلاصه بازیهفته 28 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی صبای قم و استقلال (1-1)5 سال, 3 ماه قبل
لیگ قهرمانان 2013- راند 1 - خلاصه بازی الریان قطر و استقلال (3-3)خلاصه بازیلیگ قهرمانان 2013- راند 1 - خلاصه بازی الریان قطر و استقلال (3-3)5 سال, 3 ماه قبل
نیمه نهایی - جام حذفی 91/92- تمامی پنالتی های استقلال مقابل سپاهان (5-4)پنالتی های استقلالنیمه نهایی - جام حذفی 91/92- تمامی پنالتی های استقلال مقابل سپاهان (5-4)5 سال, 3 ماه قبل
نیمه نهایی - جام حذفی 91/92- گلچین واکنش های مهدی رحمتی مقابل سپاهانسید مهدی رحمتینیمه نهایی - جام حذفی 91/92- گلچین واکنش های مهدی رحمتی مقابل سپاهان5 سال, 3 ماه قبل
نیمه نهایی - جام حذفی 91/92- گل فرزاد حاتمی به سپاهان (1-1)فرزاد حاتمینیمه نهایی - جام حذفی 91/92- گل فرزاد حاتمی به سپاهان (1-1)5 سال, 3 ماه قبل
هفته 30 - لیگ برتر 91/92- گل فرزاد حاتمی به نفت تهران (0-1)فرزاد حاتمیهفته 30 - لیگ برتر 91/92- گل فرزاد حاتمی به نفت تهران (0-1)5 سال, 4 ماه قبل
سرود رسمی باشگاه استقلالسرود باشگاه استقلالسرود رسمی باشگاه استقلال5 سال, 4 ماه قبل
مرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان 2013- خلاصه بازی استقلال و العین اماراتخلاصه بازیمرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان 2013- خلاصه بازی استقلال و العین امارات5 سال, 4 ماه قبل
مرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- گل لوید ساموئل به العین امارات (0-1)جی لوید ساموئلمرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- گل لوید ساموئل به العین امارات (0-1)5 سال, 4 ماه قبل
مرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- گل فرهاد مجیدی به العین امارات (0-2)فرهاد مجیدیمرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- گل فرهاد مجیدی به العین امارات (0-2)5 سال, 4 ماه قبل
سوپر واکنش های سید مهدی رحمتی در بازی استقلال - تراکتور | هفته 29- لیگ برتر 91/92مهدی رحمتیسوپر واکنش های سید مهدی رحمتی در بازی استقلال - تراکتور | هفته 29- لیگ برتر 91/925 سال, 4 ماه قبل
هفته 29- لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به تراکتورسازی تبریز (1-0)جواد نکونامهفته 29- لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به تراکتورسازی تبریز (1-0)5 سال, 4 ماه قبل
هفته 28 - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به صبای قم (1-1)آرش برهانیهفته 28 - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به صبای قم (1-1)5 سال, 4 ماه قبل
عقاب آسیا، مهدی رحمتی | Asian Eagleمهدی رحمتیعقاب آسیا، مهدی رحمتی | Asian Eagle5 سال, 4 ماه قبل
مرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- راند 1 - گل جواد نکونام به الریان قطر (2-3)جواد نکوناممرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- راند 1 - گل جواد نکونام به الریان قطر (2-3)5 سال, 4 ماه قبل
مرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- راند 1 - گل لوید ساموئل به الریان قطر (0-1)جی لوید ساموئلمرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- راند 1 - گل لوید ساموئل به الریان قطر (0-1)5 سال, 4 ماه قبل
مرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- راند 1 - گل آرش برهانی به الریان قطر (1-2)آرش برهانیمرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان آسیا 2013- راند 1 - گل آرش برهانی به الریان قطر (1-2)5 سال, 4 ماه قبل
هفته 27 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و صنعت نفت آبادانخلاصه بازیهفته 27 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و صنعت نفت آبادان5 سال, 4 ماه قبل
مرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان 2010- راند 2 - خلاصه بازی استقلال و الجزیره اماراتخلاصه بازیمرحله مقدماتی - لیگ قهرمانان 2010- راند 2 - خلاصه بازی استقلال و الجزیره امارات5 سال, 5 ماه قبل
هفته 27 - لیگ برتر 91/92- واکنش مهدی رحمتیسید مهدی رحمتیهفته 27 - لیگ برتر 91/92- واکنش مهدی رحمتی5 سال, 5 ماه قبل
هفته 27 - لیگ برتر 91/92- گل پژمان منتظری به صنعت نفتپژمان منتظریهفته 27 - لیگ برتر 91/92- گل پژمان منتظری به صنعت نفت5 سال, 5 ماه قبل
هفته 27 - لیگ برتر 91/92- گل فرهاد مجیدی مقابل صنعت نفتفرهاد مجیدیهفته 27 - لیگ برتر 91/92- گل فرهاد مجیدی مقابل صنعت نفت5 سال, 5 ماه قبل
هفته 26 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی فجرسپاسی و استقلالخلاصه بازیهفته 26 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی فجرسپاسی و استقلال5 سال, 5 ماه قبل
هفته 26 - لیگ برتر 91/92- گل دوم فرزاد حاتمی به فجرسپاسیفرزاد حاتمیهفته 26 - لیگ برتر 91/92- گل دوم فرزاد حاتمی به فجرسپاسی5 سال, 5 ماه قبل
هفته 26 - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به فجرسپاسیآرش برهانیهفته 26 - لیگ برتر 91/92- گل آرش برهانی به فجرسپاسی5 سال, 5 ماه قبل
هفته 26 - لیگ برتر 91/92- گل اول فرزاد حاتمی به فجرسپاسیفرزاد حاتمیهفته 26 - لیگ برتر 91/92- گل اول فرزاد حاتمی به فجرسپاسی5 سال, 5 ماه قبل
هفته 26 - لیگ برتر 91/92- گل سیاوش اکبرپور به فجرسپاسیسیاوش اکبرپورهفته 26 - لیگ برتر 91/92- گل سیاوش اکبرپور به فجرسپاسی5 سال, 5 ماه قبل
هفته 26 - لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به فجرسپاسیجواد نکونامهفته 26 - لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به فجرسپاسی5 سال, 5 ماه قبل