کاربران

بخاطر بسپار

آخرین کلیپ های اضافه شده

اضافه شد:
  بازیگر عنوان کلیپ اضافه شد
لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و ششم استقلال تهران -1--0- شهید قندی-گل حسین کاظمیحسین کاظمیلیگ برتر 84/85 -هفته بیست و ششم استقلال تهران -1--0- شهید قندی-گل حسین کاظمی5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و سوم استقلال تهران -3 --0- فجر سپاسی-گل سیاوش اکبرپورسیاوش اکبرپورلیگ برتر 84/85 -هفته بیست و سوم استقلال تهران -3 --0- فجر سپاسی-گل سیاوش اکبرپور5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و سوم استقلال تهران -3 --0- فجر سپاسی-گل دوم رضا عنایتیرضا عنایتیلیگ برتر 84/85 -هفته بیست و سوم استقلال تهران -3 --0- فجر سپاسی-گل دوم رضا عنایتی5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و سوم استقلال تهران -3 --0- فجر سپاسی-گل سوم رضا عنایتیرضا عنایتیلیگ برتر 84/85 -هفته بیست و سوم استقلال تهران -3 --0- فجر سپاسی-گل سوم رضا عنایتی5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته دهم دربی استقلال تهران -1 --0- پرسپولیس -گل  رضا عنایتیرضا عنایتیلیگ برتر 84/85 -هفته دهم دربی استقلال تهران -1 --0- پرسپولیس -گل رضا عنایتی5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و هشتم استقلال تهران -1 --1- ذوب آهن -گل  رضا عنایتیرضا عنایتیلیگ برتر 84/85 -هفته بیست و هشتم استقلال تهران -1 --1- ذوب آهن -گل رضا عنایتی5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته سوم استقلال تهران -3 --2- ملوان انزلی-گل سوم سیاوش اکبرپورسیاوش اکبرپورلیگ برتر 84/85 -هفته سوم استقلال تهران -3 --2- ملوان انزلی-گل سوم سیاوش اکبرپور5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته سوم استقلال تهران -3 --2- ملوان انزلی-گل دوم سیاوش اکبرپورسیاوش اکبرپورلیگ برتر 84/85 -هفته سوم استقلال تهران -3 --2- ملوان انزلی-گل دوم سیاوش اکبرپور5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته سوم استقلال تهران -3 --2- ملوان انزلی-گل اول سیاوش اکبرپورسیاوش اکبرپورلیگ برتر 84/85 -هفته سوم استقلال تهران -3 --2- ملوان انزلی-گل اول سیاوش اکبرپور5 سال, 9 ماه قبل
ایران 2 کره جنوبی 1 فینال جام ملتهای اسیا 1351علی جباریایران 2 کره جنوبی 1 فینال جام ملتهای اسیا 13515 سال, 9 ماه قبل
گل جواد نکونام به کره جنوبی - مقدماتی جام جهانی 2014جواد نکونامگل جواد نکونام به کره جنوبی - مقدماتی جام جهانی 20145 سال, 9 ماه قبل
کاپیتان جاویدان من -  My Immortal Captainفرهاد مجیدیکاپیتان جاویدان من - My Immortal Captain5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و نهم استقلال تهران -4 --1- برق شیراز-گل چهارم رضا عنایتیرضا عنایتیلیگ برتر 84/85 -هفته بیست و نهم استقلال تهران -4 --1- برق شیراز-گل چهارم رضا عنایتی5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و نهم استقلال تهران -4 --1- برق شیراز-گل سوم سیاوش اکبرپورسیاوش اکبرپورلیگ برتر 84/85 -هفته بیست و نهم استقلال تهران -4 --1- برق شیراز-گل سوم سیاوش اکبرپور5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و نهم استقلال تهران -4 --1- برق شیراز-گل اول رضا عنایتیرضا عنایتیلیگ برتر 84/85 -هفته بیست و نهم استقلال تهران -4 --1- برق شیراز-گل اول رضا عنایتی5 سال, 9 ماه قبل
لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و نهم استقلال تهران -4 --1- برق شیراز-گل دوم سیاوش اکبرپورسیاوش اکبرپورلیگ برتر 84/85 -هفته بیست و نهم استقلال تهران -4 --1- برق شیراز-گل دوم سیاوش اکبرپور5 سال, 9 ماه قبل
مهار ضربه پنالتی علی دایی بدست طالبلو، هفته اول - لیگ برتر 84/85 -استقلال تهران -4-1- صبا باطریوحید طالبلومهار ضربه پنالتی علی دایی بدست طالبلو، هفته اول - لیگ برتر 84/85 -استقلال تهران -4-1- صبا باطری5 سال, 9 ماه قبل
هفته اول - لیگ برتر 84/85 -استقلال تهران -4-1- صبا باطری گل اول نیکبخت واحدینیکبخت واحدیهفته اول - لیگ برتر 84/85 -استقلال تهران -4-1- صبا باطری گل اول نیکبخت واحدی5 سال, 9 ماه قبل
هفته اول - لیگ برتر 84/85 -استقلال تهران -4-1- صبا باطری گل دوم رضا عنایتیرضا عنایتیهفته اول - لیگ برتر 84/85 -استقلال تهران -4-1- صبا باطری گل دوم رضا عنایتی5 سال, 9 ماه قبل
هفته اول - لیگ برتر 84/85 -استقلال تهران -4-1- صبا باطری گل چهارم رضا عنایتیرضا عنایتیهفته اول - لیگ برتر 84/85 -استقلال تهران -4-1- صبا باطری گل چهارم رضا عنایتی5 سال, 9 ماه قبل
هفته اول - لیگ برتر 84/85 -استقلال تهران -4-1- صبا باطری گل سوم سیاوش اکبرپورسیاوش اکبرپورهفته اول - لیگ برتر 84/85 -استقلال تهران -4-1- صبا باطری گل سوم سیاوش اکبرپور5 سال, 9 ماه قبل
هفته بیست و هفتم- لیگ برتر 84/85 - گل اول رضا عنایتی به فولاد خوزستانرضا عنایتیهفته بیست و هفتم- لیگ برتر 84/85 - گل اول رضا عنایتی به فولاد خوزستان5 سال, 9 ماه قبل
هفته بیست و هفتم- لیگ برتر 84/85 - گل دوم حسین کاظمی به فولاد خوزستانحسین کاظمیهفته بیست و هفتم- لیگ برتر 84/85 - گل دوم حسین کاظمی به فولاد خوزستان5 سال, 9 ماه قبل
هفته بیست و هفتم- لیگ برتر 84/85 - گل دوم و سوم استقلال رضا عنایتی به فولاد خوزستانرضا عنایتیهفته بیست و هفتم- لیگ برتر 84/85 - گل دوم و سوم استقلال رضا عنایتی به فولاد خوزستان5 سال, 9 ماه قبل
هفته یازدهم - خلاصه بازی استقلال و صبای قمخلاصه بازیهفته یازدهم - خلاصه بازی استقلال و صبای قم5 سال, 9 ماه قبل
هفته دهم - خلاصه بازی صنعت نفت و استقلالخلاصه بازیهفته دهم - خلاصه بازی صنعت نفت و استقلال5 سال, 9 ماه قبل
هفته یازدهم - لیگ برتر 91/92 - گل آرش برهانی به صبای قمآرش برهانیهفته یازدهم - لیگ برتر 91/92 - گل آرش برهانی به صبای قم5 سال, 9 ماه قبل
هفته دهم- ضربه سر امین منوچهری به تیرکامین منوچهریهفته دهم- ضربه سر امین منوچهری به تیرک5 سال, 9 ماه قبل
هفته دهم - لیگ برتر 91/92- گل فابیو جانواریو به نفت آبادانفابیو جانواریوهفته دهم - لیگ برتر 91/92- گل فابیو جانواریو به نفت آبادان5 سال, 9 ماه قبل
برخورد توپ امیرحسین صادقی به تیرک صنعت نفت آبادانامیر حسین صادقیبرخورد توپ امیرحسین صادقی به تیرک صنعت نفت آبادان5 سال, 9 ماه قبل
گل رودریگو توزی به نفت آبادان هفته دهم دور برگشت لیگ 91-92رودریگو توزیگل رودریگو توزی به نفت آبادان هفته دهم دور برگشت لیگ 91-925 سال, 9 ماه قبل
هفته نهم- خلاصه بازی استقلال و فجرسپاسیخلاصه بازیهفته نهم- خلاصه بازی استقلال و فجرسپاسی5 سال, 10 ماه قبل
بوسه پژمان منتظری بر پیشانی رحمتیپژمان منتظریبوسه پژمان منتظری بر پیشانی رحمتی5 سال, 10 ماه قبل
مشت پرویز برومند به صورت پایان رافتپرویز برومندمشت پرویز برومند به صورت پایان رافت5 سال, 10 ماه قبل
سوپر واکنش رحمتی برای مهار پنالتی بازی با راه آهنمهدی رحمتیسوپر واکنش رحمتی برای مهار پنالتی بازی با راه آهن5 سال, 10 ماه قبل
گل میثم بائو به راه آهن دور رفت لیگ 91-92میثم بائوگل میثم بائو به راه آهن دور رفت لیگ 91-925 سال, 10 ماه قبل
گل آرش برهانی به راه آهن دور رفت لیگ 91-92آرش برهانیگل آرش برهانی به راه آهن دور رفت لیگ 91-925 سال, 10 ماه قبل
گل رودریگو توزی به ابومسلم در بازی دوستانهرودریگو توزیگل رودریگو توزی به ابومسلم در بازی دوستانه5 سال, 10 ماه قبل
گل آرش برهانی به ابومسلم در بازی دوستانهآرش برهانیگل آرش برهانی به ابومسلم در بازی دوستانه5 سال, 10 ماه قبل
هفته پنجم لیگ برتر 91 / 92 استقلال 1 ملوان 1آرش برهانیهفته پنجم لیگ برتر 91 / 92 استقلال 1 ملوان 15 سال, 11 ماه قبل
شوت فابیو جانواریو به تیر دروازه - هفته چهارمفابیو جانواریوشوت فابیو جانواریو به تیر دروازه - هفته چهارم5 سال, 11 ماه قبل
خلاصه بازی مس‌کرمان و استقلالخلاصه بازیخلاصه بازی مس‌کرمان و استقلال5 سال, 11 ماه قبل
گل مردود زندی در مسابقه استقلال و مس کرمان و شوت حیدری به تیر دروازهگل مردودگل مردود زندی در مسابقه استقلال و مس کرمان و شوت حیدری به تیر دروازه5 سال, 11 ماه قبل
ضربه تیرک سیاووش اکبرپور به مس کرمانسیاوش اکبرپورضربه تیرک سیاووش اکبرپور به مس کرمان5 سال, 11 ماه قبل
واکنش مهدی رحمتی در بازي استقلال  و مس کرمانمهدی رحمتیواکنش مهدی رحمتی در بازي استقلال و مس کرمان5 سال, 11 ماه قبل
گلچین سیوهای زیبای مهدی رحمتی بازي استقلال  ذوب آهنمهدی رحمتیگلچین سیوهای زیبای مهدی رحمتی بازي استقلال ذوب آهن5 سال, 11 ماه قبل
شوت امین منوچهری به تیرک (استقلال ذوب هفته سوم لیگ 91 92 )امین منوچهریشوت امین منوچهری به تیرک (استقلال ذوب هفته سوم لیگ 91 92 )5 سال, 11 ماه قبل
هفته سوم لیگ برتر 91 / 92 استقلال 1 ذوب آهن 0امین منوچهریهفته سوم لیگ برتر 91 / 92 استقلال 1 ذوب آهن 05 سال, 11 ماه قبل
گل تابلو گهر زاگرس به پرسپولیس که گرفته نشداشتباه داورگل تابلو گهر زاگرس به پرسپولیس که گرفته نشد5 سال, 11 ماه قبل
هفته دوم لیگ برتر 91 / 92 استقلال 1 سایپا 1سیاوش اکبرپورهفته دوم لیگ برتر 91 / 92 استقلال 1 سایپا 15 سال, 12 ماه قبل