کاربران

بخاطر بسپار

"لیگ 80 81"

 • هفته سیزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 ملوان 0
  hot
  احمد مومن زاده هفته سیزدهم لیگ برتر...
 • هفته بیست و پنجم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 پیکان 0
  hot
  فراز فاطمی هفته بیست و پنجم لیگ...
 • هفته بیست و چهارم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 ابومسلم 1
  hot
  فراز فاطمی هفته بیست و چهارم لی...
 • هفته بیست و سوم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 3 سپاهان 0
  hot
  سیروس دین محمدی هفته بیست و سوم لیگ ...
 • هفته بیست و سوم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سپاهان 0
  hot
  محمد نوازی هفته بیست و سوم لیگ ...
 • هفته شانزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 تراکتورسازی 0
  hot
  فراز فاطمی هفته شانزدهم لیگ برت...
 • هفته نوزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 سایپا 1
  hot
  سیروس دین محمدی هفته نوزدهم لیگ برتر...
 • هفته نوزدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 سایپا 1
  hot
  نیکبخت واحدی هفته نوزدهم لیگ برتر...
 • هفته هجدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 1 استقلال رشت 0
  hot
  علی موسوی هفته هجدهم لیگ برتر ...
 • هفته هفدهم لیگ برتر 80 / 81 استقلال 2 ذوب آهن 2
  hot
  محمد نوازی هفته هفدهم لیگ برتر ...