کاربران

بخاطر بسپار

"لیگ 81 82"

 • هفته بیست و سوم لیگ برتر 81 / 82 ذوب آهن 0 استقلال 1
  hot
  مهدی هاشمی نسب هفته بیست و سوم لیگ ...
 • هفته بیست و چهارم لیگ برتر 81 / 82 استقلال 1 پرسپولیس 2
  hot
  علیرضا اکبرپور هفته بیست و چهارم لی...
 • هفته شانزدهم لیگ برتر 81 / 82 استقلال 1 سپاهان 2
  hot
  یدالله اکبری هفته شانزدهم لیگ برت...
 • هفته نوزدهم لیگ برتر 81 / 82 فولاد 0 استقلال 2
  hot
  علیرضا نیکبخت واحدی هفته نوزدهم لیگ برتر...
 • هفته نوزدهم لیگ برتر 81 / 82 فولاد 0 استقلال 1
  hot
  فرزاد مجیدی هفته نوزدهم لیگ برتر...
 • هفته سیزدهم لیگ برتر 81 / 82 فجرسپاسی 0 استقلال 3
  hot
  مهدی هاشمی نسب هفته سیزدهم لیگ برتر...
 • هفته سیزدهم لیگ برتر 81 / 82 فجرسپاسی 0 استقلال 1
  hot
  یدالله اکبری هفته سیزدهم لیگ برتر...
 • هفته سیزدهم لیگ برتر 81 / 82 فجرسپاسی 0 استقلال 2
  hot
  علی سامره هفته سیزدهم لیگ برتر...
 • هفته نوزدهم لیگ برتر 81 / 82 فولاد 0 استقلال 1
  hot
  فرزاد مجیدی هفته نوزدهم لیگ برتر...
 • هفته هشتم لیگ برتر 81 / 82 پیکان 1 استقلال 2
  hot
  علیرضا نیکبخت واحدی هفته هشتم لیگ برتر 8...