کاربران

بخاطر بسپار

"لیگ 84 85"

 • لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و نهم استقلال تهران -4 --1- برق شیراز-گل سوم سیاوش اکبرپور
  hot
  سیاوش اکبرپور لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و نهم استقلال تهران -4 --1- برق شیراز-گل چهارم رضا عنایتی
  hot
  رضا عنایتی لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته سوم استقلال تهران -3 --2- ملوان انزلی-گل اول سیاوش اکبرپور
  hot
  سیاوش اکبرپور لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته سوم استقلال تهران -3 --2- ملوان انزلی-گل دوم سیاوش اکبرپور
  hot
  سیاوش اکبرپور لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته سوم استقلال تهران -3 --2- ملوان انزلی-گل سوم سیاوش اکبرپور
  hot
  سیاوش اکبرپور لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و هشتم استقلال تهران -1 --1- ذوب آهن -گل رضا عنایتی
  hot
  رضا عنایتی لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته دهم دربی استقلال تهران -1 --0- پرسپولیس -گل رضا عنایتی
  hot
  رضا عنایتی لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و سوم استقلال تهران -3 --0- فجر سپاسی-گل سوم رضا عنایتی
  hot
  رضا عنایتی لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و سوم استقلال تهران -3 --0- فجر سپاسی-گل دوم رضا عنایتی
  hot
  رضا عنایتی لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و سوم استقلال تهران -3 --0- فجر سپاسی-گل سیاوش اکبرپور
  hot
  سیاوش اکبرپور لیگ برتر 84/85 -هفته...