کاربران

بخاطر بسپار

"لیگ 84 85"

 • لیگ برتر 84/85 -هفته بیست و ششم استقلال تهران -1--0- شهید قندی-گل حسین کاظمی
  hot
  حسین کاظمی لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته دوازدهم استقلال تهران -1--0- شهید قندی-گل سیاوش اکبرپور
  hot
  سیاوش اکبرپور لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته ششم استقلال تهران -3--0- راه آهن -گل سوم عنایتی
  hot
  رضا عنایتی لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته ششم استقلال تهران -3--0- راه آهن -گل دوم عنایتی
  hot
  رضا عنایتی لیگ برتر 84/85 -هفته...
 • لیگ برتر 84/85 -هفته ششم استقلال تهران -3--0- راه آهن -گل سیاوش اکبرپور
  hot
  سیاوش اکبرپور لیگ برتر 84/85 -هفته...