کاربران

بخاطر بسپار

"لیگ 91 92"

 • هفته 31 - لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به گهر دورود (1-0)
  hot
  جواد نکونام هفته 31 - لیگ برتر 9...
 • هفته 31 - لیگ برتر 91/92- گل وینسنته آرزه به گهر دورود (2-0)
  hot
  وینسنته آرزه هفته 31 - لیگ برتر 9...
 • هفته 32 - لیگ برتر 91/92- گل به خودی ایران نژاد به سپاهان اصفهان (1-1)
  hot
  گل به خودی هفته 32 - لیگ برتر 9...
 • هفته 32 - لیگ برتر 91/92- خلاصه نیمه اول بازی استقلال و سپاهان اصفهان (1-1)
  hot
  خلاصه بازی هفته 32 - لیگ برتر 9...
 • هفته 32 - لیگ برتر 91/92- خلاصه نیمه دوم بازی استقلال و سپاهان اصفهان (1-1)
  hot
  خلاصه بازی هفته 32 - لیگ برتر 9...
 • هفته 33 - لیگ برتر 91/92- گل جواد نکونام به فولاد خوزستان (0-1)
  hot
  جواد نکونام هفته 33 - لیگ برتر 9...
 • هفته 33 - لیگ برتر 91/92- واکنش های سید مهدی رحمتی برابر فولاد خوزستان
  hot
  سید مهدی رحمتی هفته 33 - لیگ برتر 9...
 • هفته 33 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی فولاد خوزستان و استقلال (0-0)
  hot
  خلاصه بازی هفته 33 - لیگ برتر 9...
 • هفته 34 - لیگ برتر 91/92- گل حسن شجاری به داماش گیلان (1-0)
  hot
  حسن اشجاری هفته 34 - لیگ برتر 9...
 • هفته 34 - لیگ برتر 91/92- خلاصه بازی استقلال و داماش گیلان (1-2)
  hot
  خلاصه بازی هفته 34 - لیگ برتر 9...